1. NW Centre waarborgt u privacy. U hebt de mogelijkheid onder een anonieme naam het consult aan te willen gaan.
  2. NW Centre waarborgt u privacy. Verzonden downloads van foto’s worden na uw consult binnen 24 uur verwijderd van het NW Centre platform.
  3. Elke coach is eerst gescreend op 100% kundigheid omtrent hun expertise en 100% betrouwbaarheid.
  4. NW Centre verwacht en verplicht u om de spirituele coach waarmee u sessies heeft altijd met respect te behandelen voor de moeite en energie die in u word gestoken om u te helpen.
  5. NW Centre zal elke consument altijd met respect behandelen en altijd u vragen eerlijk beantwoorden.
  6. Gegevens aan NW Centre verstrekt via een contact formulier of in de sessies, zullen in de eerste instantie worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor u ze verstrekt heeft. Daarnaast kunnen wij u gegevens gebruiken om met u in contact te komen om u op de hoogte te houden van nieuwe spirituele diensten en aanbiedingen. Dit geld niet voor foto’s. zie punt 2.
  7. Als NW Centre een herhaaldelijk ongepaste communicatie tussen de consument en de coach ervaart. Hiermee word ongepaste taal (zoals schelden of ongewenste uitingen). Heeft NW Centre het recht om de geregistreerde consument te blokkeren. De coach zal u altijd eerst netjes aangeven deze communicatie niet als prettig te ervaren en vriendelijk vragen het gesprek op een ander moment dat u rustiger bent het consult voort te zetten.
  8. NW Centre garandeert goede resultaten. Goede resultaten ontstaan als de richtlijn van de werkwijze van NW Centre word aangehouden door alle betrokkene partijen. Deze richtlijn is eerlijkheid en uw medewerking in wat u wilt weten of vragen. Deze garantie is gebaseerd op punt 3 en punt 8.
  9. Adres Contactgegevens NW Centre: Natascha’s Wereldkaarten Centre, Geitenkamp 126, 6823HH Arnhem.
  10. Media Contactgegevens NW Centre: info@nwcentre.nl en telefoonnummer: 0909 1515 en www.nwcentre.nl